Strefa zabaw dla najmłodszych zajmujemy się budową placów zabaw
Strefa zabaw
 
dla najmłodszych
zajmujemy się budową placów zabaw
Siłownie zewnętrzne przeznaczone do użytku publicznego
Siłownie
 
zewnętrzne
przeznaczone do użytku publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budujemy siłownie zewnętrzne oraz urządzenia street workout
Zagospodarowanie
 
przestrzeni publicznej
budujemy siłownie zewnętrzne oraz urządzenia street workout
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb i pomysłów klienta
Indywidualne
 
projekty
dostosowane do potrzeb i pomysłów klienta

Dotacje

logotyp PL

Wsparcie procesu internacjonalizacji Magic Garden Sp. z o.o.


Projekt polega na umiędzynarodowieniu Spółki w celu pozyskania 5 nowych klientów z rynku niemieckiego, uzyskaniu dywersyfikacji przychodów i zbudowania marki o międzynarodowej rozpoznawalności po to, aby uniezależnić się od jednego rynku macierzystego.

Projektu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P „1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw” pn. Wsparcie procesu internacjonalizacji Magic Garden Sp. z o.o.

Cel projektu:   Przedmiotem projektu jest realizacja działań mających na celu wejście Spółki na zupełnie nowy rynek niemiecki z ofertą dwóch wiodących produktów: siłowni plenerowych oraz placów zabaw
 

Wskaźniki projektu

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu:

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 szt. – w 2023 roku

Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu – 5 szt. – w 2023 roku

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe – 1 szt. – w 2021 roku

Liczba zaprojektowanych kampanii marketingowych i reklamowych – 2 szt. – w 2021 roku

Liczba zaprojektowanych regulaminów usług, gwarancji produktowych lub innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek – 2 szt. – w 2021 roku

Liczba zaprojektowanych dokumentów wspierających proces negocjacji oraz zawierania kontraktów – 1 szt. – w 2021 roku

Liczba produktów i procesów zaadaptowanych do eksportu poprzez certyfikację w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności – 15 szt. – w 2021 roku

Wskaźniki produktu

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt. 2022 roku

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt. 2022 roku

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji – 1 szt. 2022 roku

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 1 szt. 2022 roku

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 314976.89 zł w 2022 roku

Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowy, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 1 szt. w 2022 roku

Liczba wyjazdowych wizyt studyjnych związanych z zagranicznymi targami i wystawami międzynarodowymi – 3 szt. w 2022 roku

Liczba wyprodukowanych obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych – 12 szt. w 2022 roku

Liczba usług doradczych w zakresie projektowania kampanii marketingowych i reklamowych – 1 szt. w 2021 roku

Liczba usług doradczych w zakresie wsparcia prawnego procesu negocjacji i zawierania kontraktów – 1 szt. w 2021 roku

Liczba usług doradczych w zakresie adaptacji produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności – 1 szt. w 2021 roku

 

Wartość projektu: 941 949,29 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 626 972,40 PLN